Posts Tagged ‘Koningsdag’

Verplichte vrije dagen 2018

De verplichte vrije dagen 2018 liggen al kant en klaar. Er zijn echt wel regels voor feestdagen en verplichte sluitingsdagen. De verplichte vrije dagen 2018 zijn bekend.
De dagen hier onderstaande dagen zijn officiele feestdagen waarop men recht heeft op een vrije dag. Als er in het rood ‘feestdag, geen vrije dag achter staat is het geen vrije dag tenzij uw cao of arbeidsovereenkomst anders vermeldt.

 • Nieuwjaarsdag; Donderdag 1 januari 2018
  Goede Vrijdag; Vrijdag 3 april 2018
  Pasen; Eerste en tweede paasdag Zondag 5 en maandag 6 april 2018
  Koningsdag; Maandag 27 april 2018  (feestdag, geen vrije dag)
  Bevrijdingsdag; Dinsdag 5 mei 2018 (feestdag, geen vrije dag)
  Hemelvaartsdag; Donderdag 14 mei 2018 (feestdag, geen vrije dag)
  Pinksteren; eerste en tweede pinksterdag Zondag 24 en maandag 25 mei 2018
  Kerst; eerste en tweede kerstdag Vrijdag 25 en zaterdag 26 december 2018

Wat zijn verplichte vrije dagen?

Verplichte vrije dagenVerplichte vrije dagen zijn dagen die door een werkgever door betaald moet worden.
We hebben doorbetaalde vrije dagen die niet van uw vakantiedagen mag worden afgetrokken, zoals:

1. Nieuwjaarsdag
2. Koningsdag
3. Eerste en Tweede Paasdag
4. Hemelvaartsdag
5. Eerste en Tweede Pinksterdag
6. Eerst en Tweede Kerstdag

Bevrijdingsdag
Bevrijdingsdag is een officiële feestdag in Nederland maar het is geen vrije dag.
Of deze dag toch een vrije dag is hangt af van uw cao of arbeidsovereenkomst.

Goede vrijdag
Goede Vrijdag is geen verplichte vrije dag, wel na 18.00 uur. Een werknemer moet in de gelegenheid gesteld worden om naar een kerkdienst te gaan. Maar er zijn ook andere verplichte vrije dagen, wat van uw eigen vakantiedagen afgaat. Meestal staat dit vermeld in een arbeidsovereenkomst of een CAO. Neem bijvoorbeeld 2 en 3 januari 2018. 1 januari 2018 valt op een woensdag, dan kunnen 2 en 3 januari 2014 als verplichte vrije dagen opgegeven worden, dat gaat wel van uw eigen vakantiedagen af. Dat geldt ook voor 29, 30 en 31 december 2018. Dit zijn dan ook verplichte vrije dagen, die van uw vakantiedagen worden afgetrokken.

Koningsdag

Koningsdag is natuurlijk een officiële feestdag maar het is geen vrije dag.
Koningsdag is altijd op 27 april, tenzij deze datum op een zondag valt.
In dat geval wordt Koningsdag een dag eerder gehouden.

Verplichte vrije dagen 2018

Mag een werkgever een verplichte vrije dag opleggen?
Ja, dat mag een werkgever kan om economische redenen verplichte vrije dagen op laten nemen. Het moet natuurlijk wel in een arbeidsovereenkomst staan of een CAO. De werkgever is verplicht deze dag of dagen uit te betalen. Maar het gaat wel van de vakantiedagen af. Een werkgever mag een verplichte vrije dag intrekken, alleen wanneer dit in een arbeidsovereenkomst of een CAO staat vermeld. Een werknemer is altijd verplicht, de verplichte vrije dagen op te nemen. De verplichte vrije dagen 2018 in januari, is dus verplicht.

Continue Reading