Posts Tagged ‘Hemelvaartsdag’

Christelijke feestdagen

Vele westerse feestdagen hebben een christelijke oorsprong.
christelijke feestdagenVoor de meerderheid van de bevolking in de westerse wereld hebben christelijke feestdagen een andere betekenis gekregen.
Met Pasen gaat men opzoek naar eieren en verwacht dat de paashaas mogelijk nog langskomt. Goede vrijdag wordt als een Goede Vrijdag gezien omdat men dan een langer weekend heeft. En met de kerstdagen zet men een boom op en hoopt dat de kerstman met zijn rendieren langskomt.

Sommige van deze christelijke feestdagen zijn officiële doorbetaalde vrije dagen conform de COA, anderen zijn dat niet. Op Goede Vrijdag wordt verwacht dat men gewoon werkt, maar een werkgever moet zijn personeel de gelegenheid bieden om na 18:00 uur de werkzaamheden te staken zodat men naar een kerkdienst kan.

De meest gangbare en bekende christelijke feestdagen.

 • Driekoningen dinsdag 6 januari 2015 Driekoningen bezoeken Jezus, vlak na zijn geboorte
  (Meer informatie in: Mattheüs 2)
 • Witte Donderdag donderdag 2 april 2015, de dag voor Goede Vrijdag
 • Goede Vrijdag vrijdag 2 april 2015, de laatste vrijdag voor Pasen, de dood van Jezus (Meer informatie in: Mattheüs 27, Marcus 15, Lukas 23 en Johannes 19)
 • Pasen zondag 5 en maandag 6 april 2015. de eerste zondag tussen 22 maart en 25 april Opstanding van Jezus uit het graf (Meer informatie in: Mattheüs 28, Marcus 16, Lukas 24 en Johannes 20)
 • Hemelvaart donderdag 14 mei 2015 40 dagen na Pasen, de Hemelvaart van Jezus (Meer informatie in: Marcus 16 en Lukas 24)
 • Pinksteren zondag 24 en maandag 25 mei 2015. vijftig dagen na Pasen. De Heilige Geest daalde neer op de apostelen.
 • Kerstmis vrijdag 25 december 2015 de viering van de geboorte van Jezus (Mattheüs 1 en met name Lukas 2)

Valentijnsdag is ook een christelijke feestdag

Veel mensen denken dat Valentijnsdag een commerciële feestdag is die in het leven is geroepen door het bedrijfsleven omdat mensen gedwongen worden geld te spenderen aan hun geliefde.
In de vroegere dagen van het Katholicisme hielp Sint Valentinus soldaten om te trouwen, terwijl dat ten strengste verboden was.  Mede waarom wordt Valentijnsdag, gekoppeld aan liefde. Valentijnsdag is dus echt een van de christelijke feestdagen.

Halloween een keltische feestdag of een van de vergeten Christelijke feestdagen?

Halloween is in de Verenigde Staten al tientallen jaren een grote feestdag die op de 31 oktober wordt gevierd.
De naam Halloween is vervorming van Allerheiligen Avond, de avond voor Allerheiligen.
Men is Halloween gaan koppelen aan de viering van het nieuwe jaar van de Kelten en is daarom volgens sommigen geen christelijke feestdag. Een ding is zeker, Halloween gaat vandaag de dag om kinderen die zich verkleden als monster of superheld om snoep op te halen. Halloween is geen echte christelijke feestdag meer, als het dat al ooit geweest is, het is een van de meest commerciële feestdagen van het jaar. In Nederland is Halloween langzaam in opkomst.

Continue Reading

Verplichte vrije dagen 2018

De verplichte vrije dagen 2018 liggen al kant en klaar. Er zijn echt wel regels voor feestdagen en verplichte sluitingsdagen. De verplichte vrije dagen 2018 zijn bekend.
De dagen hier onderstaande dagen zijn officiele feestdagen waarop men recht heeft op een vrije dag. Als er in het rood ‘feestdag, geen vrije dag achter staat is het geen vrije dag tenzij uw cao of arbeidsovereenkomst anders vermeldt.

 • Nieuwjaarsdag; Donderdag 1 januari 2018
  Goede Vrijdag; Vrijdag 3 april 2018
  Pasen; Eerste en tweede paasdag Zondag 5 en maandag 6 april 2018
  Koningsdag; Maandag 27 april 2018  (feestdag, geen vrije dag)
  Bevrijdingsdag; Dinsdag 5 mei 2018 (feestdag, geen vrije dag)
  Hemelvaartsdag; Donderdag 14 mei 2018 (feestdag, geen vrije dag)
  Pinksteren; eerste en tweede pinksterdag Zondag 24 en maandag 25 mei 2018
  Kerst; eerste en tweede kerstdag Vrijdag 25 en zaterdag 26 december 2018

Wat zijn verplichte vrije dagen?

Verplichte vrije dagenVerplichte vrije dagen zijn dagen die door een werkgever door betaald moet worden.
We hebben doorbetaalde vrije dagen die niet van uw vakantiedagen mag worden afgetrokken, zoals:

1. Nieuwjaarsdag
2. Koningsdag
3. Eerste en Tweede Paasdag
4. Hemelvaartsdag
5. Eerste en Tweede Pinksterdag
6. Eerst en Tweede Kerstdag

Bevrijdingsdag
Bevrijdingsdag is een officiële feestdag in Nederland maar het is geen vrije dag.
Of deze dag toch een vrije dag is hangt af van uw cao of arbeidsovereenkomst.

Goede vrijdag
Goede Vrijdag is geen verplichte vrije dag, wel na 18.00 uur. Een werknemer moet in de gelegenheid gesteld worden om naar een kerkdienst te gaan. Maar er zijn ook andere verplichte vrije dagen, wat van uw eigen vakantiedagen afgaat. Meestal staat dit vermeld in een arbeidsovereenkomst of een CAO. Neem bijvoorbeeld 2 en 3 januari 2018. 1 januari 2018 valt op een woensdag, dan kunnen 2 en 3 januari 2014 als verplichte vrije dagen opgegeven worden, dat gaat wel van uw eigen vakantiedagen af. Dat geldt ook voor 29, 30 en 31 december 2018. Dit zijn dan ook verplichte vrije dagen, die van uw vakantiedagen worden afgetrokken.

Koningsdag

Koningsdag is natuurlijk een officiële feestdag maar het is geen vrije dag.
Koningsdag is altijd op 27 april, tenzij deze datum op een zondag valt.
In dat geval wordt Koningsdag een dag eerder gehouden.

Verplichte vrije dagen 2018

Mag een werkgever een verplichte vrije dag opleggen?
Ja, dat mag een werkgever kan om economische redenen verplichte vrije dagen op laten nemen. Het moet natuurlijk wel in een arbeidsovereenkomst staan of een CAO. De werkgever is verplicht deze dag of dagen uit te betalen. Maar het gaat wel van de vakantiedagen af. Een werkgever mag een verplichte vrije dag intrekken, alleen wanneer dit in een arbeidsovereenkomst of een CAO staat vermeld. Een werknemer is altijd verplicht, de verplichte vrije dagen op te nemen. De verplichte vrije dagen 2018 in januari, is dus verplicht.

Continue Reading