Drie koningen 2019

Drie koningen zal in 2019 wederom plaatsvinden op 6 januari, die dit jaar op een woensdag zal vallen. Ook dit jaar zal op drie koningen herdacht worden dat de Wijzen uit het oosten op zoek gingen naar de koning der Joden, waarop zij in Bethlehem het pasgeboren kindeke Jezus vonden. Alhoewel er in het Evangelie geen koningen maar Wijzen worden genoemd, is dit later toch veranderd in de volksmond. Ook wordt er in het Evangelie geen specifiek aantal genoemd, maar wordt puur gesproken over een bezoek van de Wijzen.

Drie koningen tradities

Drie koningen wordt zowel in het katholieke als in het protestantse geloof gevierd.
Na de viering van kerst, de geboorte van Christus, wordt de doop van Christus gevierd met de Drie koningen feestdag.
Per land kunnen de gewoontes rondom drie koningen verschillen. Zo lopen sommige kinderen in Nederland met een lampion langs de deuren, waar het in Spanje traditie is om cadeautjes aan elkaar te geven. Het idee hierachter is dat de Wijzen in de avond van 6 januari ook cadeautjes gaven aan Jezus. Naar verwachting zullen op drie koningen 2019 dezelfde tradities gevolgd worden.

Bepaalde delen van het christendom zullen op drie koningen 2019 ook de doop van Jezus vieren. Anderen vieren deze doop een week later.

Drie koningen 2019 een christelijke feestdag

Alhoewel drie koningen door christenen als een feestdag wordt gezien, is het geen officiële, nationale feestdag. Dit zal ook weer voor drie koningen 2019 betekenen dat het geen officiële, betaalde vrije dag zal worden. Wie dan toch graag een vrije dag wil op drie koningen, zal een vrije dag moeten aanvragen bij zijn of haar werkgever.

Driekoningentijd
Door vele mensen wordt drie koningen als één feestdag gezien. Er wordt echter ook wel gesproken over ‘driekoningentijd’. Deze tijd begint op 6 januari, maar eindigt daar niet. Deze duurt namelijk vier weken, waarin vier zondagen vallen.