Dierendag

De internationale Dierendag 2018 valt dit jaar op dinsdag 4 oktober.

Deze dag is in het leven geroepen Dierendagom de de aandacht te vestigen op de rechten van dieren.
Dierenrechten activisten organiseren rondom deze dag tal van activiteiten om het dierenwelzijn onder de aandacht te brengen.
Er wordt gestreefd naar een respectvolle behandeling en het welzijn van alle dieren.
Mensen zijn verantwoordelijk voor het welzijn van dieren in de breedste zin van het woord, zodat elk dier een fatsoenlijk leven kan leiden zonder onnodige pijn of schade te lijden.

Ontstaan internationale Dierendag

Dierendag is ontstaan aan het begin van de 20e eeuw. Vanaf 12 tot 17 mei 1929 was Wenen voor de derde opeenvolgende keer gastheer van het internationale Dierenwelzijn Congres, die bijgewoond werd door meer dan 152 vertegenwoordigers van dierenwelzijn organisaties uit 32 landen. Het congres nam een 23 punten tellend eisenpakket aan, waarbij artikel 23 voorzag in de invoering van de internationale Dierendag.

1931 de eerste internationale Dierendag

Op 8 mei 1931 was het dan eindelijk zo ver. Op het congres van Florence werd vier oktober uitgeroepen tot Dierendag. De keuze voor deze datum werd bepaald aan de hand van de sterfdag van de heilige Franciscus van Assisi, die als stichter van de Franciscaner orde beroemd werd. Hij genoot bovendien grote populariteit door zijn liefde voor dieren en hun welzijn . Het is daarom niet verwonderlijk dat zijn sterfdag (eigenlijk op 3 oktober, maar door de toenmalige tijdrekening werd een nieuwe dag reeds bij het vallen van de nacht berekend) gekozen is als de dag waarop extra stilgestaan wordt bij het welzijn van dieren.

Gericht op dierenwelzijn

Dierenwelzijn is gericht op het individuele dier en zijn integriteit. In tegenstelling tot de vertegenwoordigers van de zogenaamde rechten van dieren, waarvan sommige het houden van dieren compleet afwijzen, ligt de nadruk tijdens Dierendag 2015 vooral op het op de juiste wijze houden, telen en verzorgen van dieren.

Dierendag en dierenwelzijn? Hypocriet

Als schrijver van dit artikel heb ik nogal wat moeite met dit onderwerp.
Dierenwelzijn? Dierendag? sinds 1931, internationaal?
Nog nooit, in de hele geschiedenis hebben dieren zo geleden door het toedoen van de mensheid. Fantastisch dat je op dierendag de hond of kat een lekker extra hapje geeft en een extra knuffel geeft. Maar hoe zit het met varkens? Een varken is 3 maal zo intelligent als een hond. Varkens lopen zelden vrij in de wei, ze rollen niet in de modder. Ze brengen hun levens door in hokken waar ze zich amper in kunnen omdraaien. En als het dan tijd is voor de slachterij, worden ze opgestapeld in een vrachtwagen. Een varken is een dier, maar mensen zien het als een product, een speklap. Hetzelfde geldt voor vele, vele andere dieren.
Dierendag is geen feestdag, het is een dag om stil te staan bij het onwezenlijke leed dat wij dieren aandoen.

    Adopteer een knuffeldier en help de dierenbescherming! Eenmalig €35,-Adopteer een knuffeldier