Dag van de arbeid

Op zondag 1 mei zal de dag van de arbeid 2018 gevierd worden! Officieel is de dag van de arbeid geen officiële vrije dag maar is 2018 is het voor de meeste wel een vrije dag. Tenzij je op zondag moet werken natuurlijk. Het is een feestdag van de socialistische en communistische arbeidersbeweging en is met name bekend om de invoering van de achturige werkdag.

Dag van de arbeid 2018 is een vrije dag

Gedurende een lange tijd was het in de geschiedenis normaal om werkdagen te hebben van Dag van de Arbeidlanger dan acht uren. In steeds meer landen kwamen mensen voor hun rechten op, door te pleiten voor achturige werkdagen. In sommige gevallen lukte hen dit ook, waardoor ze vanaf dat moment inderdaad maar acht uur durende werkdagen hadden. In andere gevallen vonden eerst stakingen plaats, die op 3 mei 1886 in de McCormick-fabrieken in Chicago, Amerika, nogal een bloederige afloop hadden. De Amerikaanse vakbondsfederatie American Federation of Labor besloot in 1888 om vanaf dat moment voortaan ieder jaar op 1 mei te demonstreren voor achturige werkdagen. Deze datum is mede gekozen als herdenking van de slachtoffers van voornoemde staking met bloederige afloop in Chicago, een aantal jaren daarvoor. Alhoewel dit idee door vele landen is overgenomen, heeft Amerika deze dag uiteindelijk zelf verplaatst naar de eerste maandag van september.

Dag van de arbeid, zondag vrije feestdag

Alhoewel de dag van de arbeid wel een feestdag is, is het in Nederland geen doorbetaalde vrije dag. Aangezien deze feestdag op zondag valt in 2018, is het een vrije dag voor velen. De dag van de arbeid 2018 is geen officiële feestdag. In sommige andere landen, zoals België en Frankrijk, is de dag van de arbeid wél een doorbetaalde vrije dag.

Viering van deze feestdag

In Nederland wordt de dag van de arbeid niet echt meer gevierd, althans niet door veel mensen. Wel komen jaarlijks enkele mensen bijeen bij het monument van Pieter Jelles Troelstra in het Westbroekpark in Den Haag. Pieter Jelles Troelstra is het boegbeeld van de socialistische beweging in Nederland.