Bevrijdingsdag

Op 5 mei 1945 zaten generaal Charles Foulkes en de Duitse bevelhebber Johannes Blaskowitz met Prins Bernhard in Hotel De Wereld in Wageningen om de capitulatie van de nazi’s te bespreken. Nederland was toen weer een vrij land na 5 jaren van oorlog. Op Bevrijdingsdag 2018 vieren we dat we in Nederland sindsdien in vrijheid leven en geen oorlog of onderdrukking kennen.

Bevrijdingsdag 5 mei pas sinds 1990

Pas in 1990 werd 5 mei een nationale feestdag, hoewel direct na de bevrijding is afgesproken dat 5 mei elke vijf jaar gevierd zou worden. De viering van Bevrijdingsdag wordt voorafgegaan door de Nationale Dodenherdenking op 4 mei. De twee dagen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op 4 mei herdenken we alle Nederlandse slachtoffers die sinds de tweede wereldoorlog waar ook ter wereld zijn omgekomen door oorlogshandelingen.

Veel festivals op Bevrijdingsdag

Eenmaal in de vijf jaren de bevrijding vieren is blijkbaar te weinig, elk jaar wordt op 5 mei bevrijdingsdagde bevrijding gevierd. De vlaggen gaan uit en overal zijn bevrijdingsfestiviteiten georganiseerd. In Amsterdam en alle provinciehoofdsteden worden festivals georganiseerd. Haarlem heeft bijvoorbeeld sinds 1980 Bevrijdingspop en Wageningen het Gelderse Bevrijdingsfestival. De activiteiten op Bevrijdingsdag wordt gecoördineerd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei is ook actief op het gebied van educatie, voorlichting, onderzoek en ondersteuning van bijvoorbeeld oorlogsgetroffenen.

Helaas niet voor iedereen een vrije feestdag!

Bevrijdingsdag 2018 is niet automatisch een vrije dag voor iedereen. De Nederlandse regering heeft afgesproken met de werkgevers en werknemers dat ze dat zelf mogen regelen. Voor rijksambtenaren geldt dat ze vrij zijn mits de dienst het toelaat. Semi-overheden volgen dit zo veel mogelijk, de Nederlandsche Bank is bijvoorbeeld gesloten. Voor het bedrijfsleven geldt op Bevrijdingsdag de CAO. In de meeste CAO’s staat dat 5 mei alleen in lustrumjaren, dus elke 5 jaar, een betaalde vrije dag is. Valt een bedrijf niet onder een CAO, dan mag de werkgever zelf beslissen of hij zijn werknemers een betaalde vrije dag geeft.

Beelden van de bevrijding van Nederland in 1945